• Witamy na naszej stronie

      Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie to całodobowa placówka edukacyjno-wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
    • Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie razem z Polską Akcją Humanitarną wspiera akcję "Pajacyk"