• 02.11.2020 Działalność Ośrodka w czasie pandemii

     • Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią oraz zawieszeniem zajęć w trybie stacjonarnym w szkołach, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, nasz Ośrodek jest cały czas czynny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców naszych wychowanków, umożliwiliśmy podopiecznym pobyt w Placówce.

      Ośrodek działa na zasadach zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, do których stosują się wszyscy pracownicy, wychowankowie oraz osoby odwiedzające.

      Nasi Wychowankowie uczestniczą w zajęciach świetlicowych, zajęciach ruchowych, korzystają z sal edukacyjnych Ośrodka, spędzają aktywnie czas na powietrzu bawiąc się oraz wykonując drobne prace porządkowe.