• 01.09.2021 Nowy Rok Szkolny 2021/2022

     • Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. 

      Witamy po wakacjach wszystkich Wychowanków i Rodziców, naszych Przyjaciół i tych wszystkich, którzy chętnie odwiedzają naszą stronę internetową oraz profil na Facebooku.

      Jesteśmy placówką niepubliczną, która kreatywnie, we współpracy ze szkołami i rodzicami wspiera rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

      Zapewniamy naszym wychowankom całodobową opiekę oraz szeroki wachlarz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przede wszystkim zaś dajemy dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwość spędzania czasu w gronie rówieśników, w przyjaznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

      ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.