• Życzenia Świąteczne

     • Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego Nowego Roku a także miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych składają

      Dyrekcja, Pracownicy i Wychowankowie

      Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie

     • 16.12.2021 Jasełka i spotkanie wigilijne

     • „Cicha noc, święta noc,
      jakiż w tobie dzisiaj cud,
      w Betlejem Dziecina święta
      wznosi w górę swe rączęta
      błogosławi lud”

      Jak co roku w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie przy wigilijnym stole, które zostało poprzedzone Jasełkami, przygotowanymi przez naszych podopiecznych. Ze względu na pandemię, kolejny rok,  spotkanie odbyło się bez udziału rodziców i gości. Na początku Siostra Dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Występ rozpoczęło wejście „Aniołów” z lampionami do taktów piosenki „Noel”. W trakcie przedstawienia był czas na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Wychowanki zaprezentowały piękny taniec aniołów do muzyki ENYA – „The Spirit Of Christmas Past”. Nie zabrakło również pastuszków oraz Trzech Króli, którzy przybyli do nowonarodzonego Jezusa. Po występie spędziliśmy wspólny czas przy stole spożywając wigilijne potrawy. 

     • 3 Grudnia Dzień Osób Niepełnosprawnych

     • 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Poprzez te obchody społeczeństwo ma możliwość poznania problemów osób z niepełnosprawnościami u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Jest to  również okazja do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

      13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

      Źródło: Wikipedia

     • 22.11.2021 Spotkania z muzyką

     • W tym roku szkolnym nasi wychowankowie maja możliwość uczestniczyć  w warsztatach zorganizowanych przez Filharmonię Narodową. Jest to cykl spotkań w ramach działań edukacyjnych przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Koncerty odbywają się raz w miesiącu. Celem ich jest rozwijanie zainteresowań muzycznych podopiecznych. 22 listopada odbyło się drugie spotkanie z tego cyklu pt.: „Francuskie impresje”